Kaugseire projektid

Allpool on valik kaugseire osakonna projekte.

Kaugseire lehele

Kõik Tartu observatooriumi projektid

Copernicuse kaugseireandmete usaldusväärsuse uuring

CCVS on Copernicuse kaugseireandmete usaldusväärsuse tagamise põhimõtete ja infrastruktuuri uuring, mille eesmärk on kirjeldada Copernicus programmi Sentinel satelliitide poolt kogutavate kaugseireandmete usaldusväärsuse tagamise üldpõhimõtted ning vajalik infrastruktuur.

Loe projekti kohta

Ookeani värvuse satelliitmõõtmiste usaldusväärsuse uuring

Fiducial reference measurements for satellite ocean colour (FRM) on Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni (EUMETSAT) projekt, mille eestmärk on vee kaugseire mõõteandmete usaldusväärsuse tagamise toetamine.

Loe projekti kohta

HYPERNETS

Uus hüperspektraalne radiomeeter maapinna peegeldusteguri mõõtmiseks integreerituna automatiseeritud seiresatelliitide valideerimisjaamade võrgustikku.

Loe projekti kohta

Põllumajandustoetuste infosüsteemi arendamine

NIVA projekt tegeleb Euroopa Liidu põllumajandustoetuste infosüsteemi arendamisega.

Loe projekti kohta

Astronoomia seminar

Current shortcomings in our understanding of dark matter distribution in our Galaxy and ongoing strategies for using the Milky Way to investigate the particle physics model for DM are discussed.
Asteroid Research Training Workshop 2023 - Tartu Ülikool

Rahvusvaheline asteroidide uurimise suvekool kestis hommikutundideni

Suur teleskoop Kalju Annuk

Tähespektroskoopia koolitus