Autor:
Reti Kokk

Noorte teadlaste kolme minuti loengute konkurss toimub tänavu 28. septembril

Kõik Tartu Ülikooli doktorandid ja nooremteadurid on oodatud 28. septembril ülikooli kolme minuti loengute konkursile, et tutvustada ülikooliperele, žüriile ja avalikkusele oma teadustööd. Konkurss toimub nii eesti kui ka inglise keeles ja igast loengust valmib kohapeal videosalvestis.

Kolme minuti loengute konkurss on noorele teadlasele hea võimalus leida oma teadustööle laiemat avalikku kõlapinda, arendada oma esinemis- ja suhtlusoskust ning tutvuda eri teadusvaldkondades tegutsevate kolleegide tööga. Edukamaid osalejaid ootab rahaline preemia. Kolm parimat eestikeelset esinejat saavad võimaluse esindada Tartu Ülikooli Eesti Teaduste Akadeemia konkursil „Teadus kolme minutiga“. Parima ingliskeelse esineja loengu salvestis saadetakse Coimbra grupi rahvusvahelisele kolme minuti loengute konkursile. Koostöös ERR Novaatoriga pakume konkursil kõlanud teemakäsitlustele ka avaldamisvõimalust.

Osalemiseks tuleb täita hiljemalt 14. septembriks registreerimisvorm. Kõik noored teadlased saavad soovi korral läbida konkursieelsel nädalal ingliskeelse koolituse.

Konkursiks tuleb ette valmistada kaasahaarav eesti- või ingliskeelne kolmeminutiline loeng, milles võetakse kokku oma uurimistöö ajendiks olnud probleem, selle lahendamisviisid, esialgsed tulemused ja mõju. Kindlasti tuleb loengus kirjeldada, kellele ja kuidas on teadustöö oluline ning mis on lähenemisviisis uudset ja põnevat. Ettekanne peab mahtuma täpselt kolme minuti sisse.

Eesti Teaduste Akadeemia konkurss „Teadus 3 minutiga“

Teaduste akadeemia lõppkonkursile pääsenud saavad osaleda novembris teaduskommunikatsiooni koolitusel, kus lihvitakse populaarteadusliku kirjutamise ja kaamera ees esinemise oskust. Uue aasta alguses toimuval üle-eestilisel lõppvõistlusel selguvad viis parimat, kelle loengust sünnib koostöös professionaalse produktsioonimeeskonnaga kolmeminutiline videoklipp, mis jõuab kevadel ETV eetrisse. Teleekraanil näidatud videoloengute seast valivad vaatajad Novaatori lehel oma lemmiku.

Coimbra grupi konkurss „3MT“

Parima ingliskeelse esituse videosalvestis saadetakse kevadel Tartu Ülikooli esindama rahvusvahelisele Coimbra grupi võistlusele. Seal valib rahvusvaheline hindamiskomisjon kõigi osalejate seast kolm parimat, kes saavad võimaluse esineda võrgustiku aastakonverentsi raames toimuval lõppkonkursil.

Noor teadlane, tule ja räägi, kuidas sinu teadustöö maailma paremaks muudab!

Täpsem teave konkursi kohta ilmub septembri alguses. Reeglid, nõuanded ja lisateabe leiab Tartu Ülikooli kodulehelt.

Konkurssi korraldavad Tartu Ülikooli õppeosakond, turundus- ja kommunikatsiooniosakond ning rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond.

ALS point cloud data

Kaugseireandmetele tuginevate metsa- ja veeseire rakenduste juurutamine Ukraina kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks

Ruumiandmed

Geoinformaatikahuvilised arutlevad Tartus vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara laiema kasutuse üle

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril