Seadmete katsetamine erinevates keskkonnatingimustes

Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia laborid pakuvad seadmete katsetamiseks järgmiseid võimalusi:

  • siinus- ja lairibavibratsioon
  • põrutuskindlus
  • termovaakum
  • kliimakatsed
  • elektromagnetiline ühilduvus
  • elektrostaatilise laengu mõju

Täpsem teave iga katse kohta allpool.

Siinus- ja laivibratsioon - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool
Siinus- ja lairibavibratsioon
Katseobjekti mass kuni 50 kg
Sagedusvahemik 5 Hz … 4 kHz
Suurim kiirendus* 720 m/s² (siinusvibratsioon)
Suurim kiirendus* 480 m/s² (lairibavibratsioon)
Suurim jõud 1,5 kN
EVS-EN 60068-2-6:2008
EVS-EN 60068-2-64:2008
ECSS-E-ST-10-03C
Eesti Akrediteerimiskeskuse tunnistus L151
* Sõltub katseobjekti massist
Põrutuskindluse katse - Tartu Ülikool
Põrutuskindlus
Mehaanilise põrutuse kostespekter
kuni 98 000 m/s²
Sagedusvahemik 1 Hz … 10 kHz
Katseobjekti mass kuni 26 kg
ECSS-E-ST-10-03C
Eesti Akrediteerimiskeskuse tunnistus L151
Tervovaakumkatse - Tartu Ülikool - Tartu observatoorium
Termovaakum
Vähim rõhk 5×10⁻⁷  hPa
Temperatuur (-40...+150) °C
Kambri mõõtmed Ø 650 mm × 650 mm
ECSS-E-ST-10-03C
Eesti Akrediteerimiskeskuse tunnistus L151
Pildil teeb inimene katset kliimakambris
Kliimakatsed
Õhutemperatuur (-40…+150) °C
Suhteline õhuniiskus* (30…90) %
Kambri mõõtmed 400 mm × 470 mm × 345 mm
ECSS-E-ST-10-03C
* Sõltub temperatuurist
Pildil teeb inimene elektromagnetilise ühilduvuse katset
Elektromagnetiline ühilduvus
Immuunsus ja kiirgus
Sagedusvahemik 30 MHz …18 GHz
Mõõtekaugus katseobjektist 1 m
Ühtlase väljaga ala mõõtmed 0,5 m × 0,5 m
Kambri mõõtmed 4 m × 3 m × 2,5 m
IEC/EN 61000-4-3
ECSS-E-ST-20-07C
Pildil teeb inimene elektrostaatilise laengu mõju katset
Elektrostaatilise laengu mõju
Pingevahemik ± (1...30) kV
IEC/EN 61000-4-2
ISO 10605
False colour photo

Tartu observatoorium aitab arendada Ukraina metsade ja veekogude seire meetodeid

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd