Seadmete katsetamine erinevates keskkonnatingimustes

Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia laborid pakuvad seadmete katsetamiseks järgmiseid võimalusi:

  • siinus- ja lairibavibratsioon
  • põrutuskindlus
  • termovaakum
  • kliimakatsed
  • elektromagnetiline ühilduvus
  • elektrostaatilise laengu mõju

Täpsem teave iga katse kohta allpool.

Siinus- ja lairibavibratsioon
Katseobjekti mass kuni 50 kg
Sagedusvahemik 5 Hz … 4 kHz
Suurim kiirendus* 720 m/s² (siinusvibratsioon)
Suurim kiirendus* 480 m/s² (lairibavibratsioon)
Suurim jõud 1,5 kN
EVS-EN 60068-2-6:2008
EVS-EN 60068-2-64:2008
ECSS-E-ST-10-03C
* Sõltub katseobjekti massist
Põrutuskindlus
Mehaanilise põrutuse kostespekter
kuni 98 000 m/s²
Sagedusvahemik 1 Hz … 10 kHz
Katseobjekti mass kuni 26 kg
ECSS-E-ST-10-03C
Termovaakum
Vähim rõhk 5×10⁻⁷  hPa
Temperatuur (-40...+150) °C
Kambri mõõtmed Ø 650 mm × 650 mm
ECSS-E-ST-10-03C
Kliimakatsed
Õhutemperatuur (-40…+150) °C
Suhteline õhuniiskus* (30…90) %
Kambri mõõtmed 400 mm × 470 mm × 345 mm
ECSS-E-ST-10-03C
* Sõltub temperatuurist
Elektromagnetiline ühilduvus
Immuunsus ja kiirgus
Sagedusvahemik 30 MHz …18 GHz
Mõõtekaugus katseobjektist 1 m
Ühtlase väljaga ala mõõtmed 0,5 m × 0,5 m
Kambri mõõtmed 4 m × 3 m × 2,5 m
IEC/EN 61000-4-3
ECSS-E-ST-20-07C
Elektrostaatilise laengu mõju
Pingevahemik ± (1...30) kV
IEC/EN 61000-4-2
ISO 10605
ESTCube-2 kunstniku tõlgendus - Tartu Ülikool

ESTCube-2 arendajad sõitsid raketistarti vaatama

hooldusR metsakaardi hooldusraiete rakndus_Tartu observatoorium_Tartu Ulikool

Eesti noorte metsade hooldusraievajaduse indikatsioonikaart 2023

Astronoomia seminar

Current shortcomings in our understanding of dark matter distribution in our Galaxy and ongoing strategies for using the Milky Way to investigate the particle physics model for DM are discussed.