Seadmete katsetamine erinevates keskkonnatingimustes

Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia laborid pakuvad seadmete katsetamiseks järgmiseid võimalusi:

  • siinus- ja lairibavibratsioon
  • põrutuskindlus
  • termovaakum
  • kliimakatsed
  • elektromagnetiline ühilduvus
  • elektrostaatilise laengu mõju

Täpsem teave iga katse kohta allpool.

Siinus- ja lairibavibratsioon
Katseobjekti mass kuni 50 kg
Sagedusvahemik 5 Hz … 4 kHz
Suurim kiirendus* 720 m/s² (siinusvibratsioon)
Suurim kiirendus* 480 m/s² (lairibavibratsioon)
Suurim jõud 1,5 kN
EVS-EN 60068-2-6:2008
EVS-EN 60068-2-64:2008
ECSS-E-ST-10-03C
* Sõltub katseobjekti massist
Põrutuskindlus
Mehaanilise põrutuse kostespekter
kuni 98 000 m/s²
Sagedusvahemik 1 Hz … 10 kHz
Katseobjekti mass kuni 26 kg
ECSS-E-ST-10-03C
Termovaakum
Vähim rõhk 5×10⁻⁷  hPa
Temperatuur (-40...+150) °C
Kambri mõõtmed Ø 650 mm × 650 mm
ECSS-E-ST-10-03C
Kliimakatsed
Õhutemperatuur (-40…+150) °C
Suhteline õhuniiskus* (30…90) %
Kambri mõõtmed 400 mm × 470 mm × 345 mm
ECSS-E-ST-10-03C
* Sõltub temperatuurist
Elektromagnetiline ühilduvus
Immuunsus ja kiirgus
Sagedusvahemik 30 MHz …18 GHz
Mõõtekaugus katseobjektist 1 m
Ühtlase väljaga ala mõõtmed 0,5 m × 0,5 m
Kambri mõõtmed 4 m × 3 m × 2,5 m
IEC/EN 61000-4-3
ECSS-E-ST-20-07C
Elektrostaatilise laengu mõju
Pingevahemik ± (1...30) kV
IEC/EN 61000-4-2
ISO 10605
#teadus
Kertu Liis Krigul loengut andmas

Noorte teadlaste kolme minuti loengute konkurss toimub tänavu 28. septembril

#ettevõtlus #kestlikkus #ühiskonnale
Rohesiire

JÄRELVAADATAV: Maive Rute avalik loeng „Globaalne rohesiirde võidujooks. Euroopa rada USA ja Hiina vahel"

#teadus #ühiskonnale

Mirjam Uusõue kaitseb doktoritööd „Suspended particles dynamics and characteristics in optically complex waterbodies“

Mirjam Uusõue kaitseb doktoritööd „Suspended particles dynamics and characteristics in optically complex waterbodies“, 10. mai kl 12.15, J. Liivi 2-127