Kaugseire

Kaugseire on teadusharu ja meetod, mille puhul satelliitide või droonide abil jälgitakse Maal toimuvaid protsesse. Valdkond on koos kosmosetehnoloogiaga kiirelt arenenud ning kujunenud oluliseks teaduse arendamise ja ettevõtluse valdkonnaks. Tartu observatooriumis on taimkatte-, atmosfääri- ja veekogude kaugseire töörühmad.

Kaugseire osakonna töötajad

Taimkatte kaugseire

Atmosfääriseire

Veekogude kaugseire

Publikatsioonid

Tartu observatooriumi teadlased avaldavad igal aastal arvukalt publikatsioone, mille loetelu leiab ETIS-est.

ETIS-esse

Kaugseire projektid

Kaugseire Eestis artiklikogumikud

Eesti kaugseire artiklikogumikud annavad kompaktse ülevaate aktuaalsetest teemadest kaugseire valdkonnas ja nende hetkeseisust Eestis.

Artiklikogumikud

Eesti kaugseire koduleht

Lehelt leiab eestikeelset informatsiooni kaugseire ja selle rakenduste kohta.

Kodulehele

Läänemere riikide kaugseire rakenduste kataloog

#teadus
OPIC periskoopkaamera_Tartu observatoorium_Tartu Ülikool

OPIC

#teadus

KosEST

Kosmoseuuringute maapealse infrastruktuuri arendamine Eestis
#teadus

Tagasi tulevikku: taimekasvatuse ja loomakasvatuse taasühendamine ringmajanduse edendamiseks ning kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks

Taime- ja loomakasvatuse taasühendamine vähendab jäätmete teket ning sööda ja mineraalväetiste sisendit, parandades sellega bioloogilist mitmekesisust. Kuid on ka palju väljakutseid.