Tartu observatooriumi nõukogu

Observatooriumi nõukogu

 • määrab instituudi arenguprioriteedid;
 • otsustab instituudi õppe- ning teadus- ja arendustöö küsimusi;
 • algatab õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise;
 • kinnitab instituudi eelarve ja jälgib selle täitmist;
 • valib instituudi lektorid, assistendid, õpetajad, vanemteadurid, teadurid ja nooremteadurid;
 • võtab seisukoha instituudi professorite, dotsentide ja juhtivteadurite kandidaatide suhtes;
 • otsustab doktorikraadide andmise ülikoolis kehtivas korras senati kinnitatud õppekavade alusel;
 • moodustab instituudi teadusosakonnad jt töökorralduslikud üksused;
 • kehtestab nõukogu kodukorra;
 • vastutab õppetöö ning teadus- ja arendustegevuse kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamise eest;
 • esitab loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogule vajalikud aruanded; otsustab muid ülikooli põhikirjaga või teiste õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi.

Koosseis

Antti Tamm, instituudi direktor, nõukogu esimees,
Anna Aret, kaasprofessor, tähefüüsika osakonna juhataja,
Mihkel Pajusalu, kaasprofessor, kosmosetehnoloogia osakonna juhataja,
Mait Lang, kaasprofessor, kaugseire osakonna juhataja,
Elmo Tempel, professor, galaktikate füüsika ja kosmoloogia osakonna juhataja

Mihkel Kama, kaasprofessor,
Riho Vendt, kaasprofessor,
Krista Alikas, kaasprofessor,
Jan Pisek, kaasprofessor,
Taavi Tuvikene, teadur

Heleri Ramler, teadur

Quazi Saimoon Islam, doktorant

Nõukogu koosseisu volitused algavad 01.07.2021 ja kehtivad kuni 30.06.2024. Üliõpilaste volitused algavad 01.07.2023 ja kehtivad kuni 30.06.2024. Nõukogu koosseis on kinnitatud loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaani 14.06.2018 korraldusega nr 1-9.1/LT/1056 ning muudetud 26.08.2019 korraldusega nr 1-9.1/LT/1111, 15.04.2020 korraldusega nr 1-9.1/LT/462 ja 21.06.2021 korraldusega nr 1-9.1/LT/699.