Kaugseire uurimisteemad

Allpool on valik kaugseire osakonna projekte, mis iseloomustavad osakonna teadutööd ja uurimisteemasid. Siin jälgitakse meie koduplaneedi taimkatet, atmosfääri ja veekogusid, alates globaalsest fotosünteesist ning lõpetades veekogude seisundi kvaliteedi mõõtmisega. Meie loodud Hypstar robotspektromeetrid teevad tööd nii jääväljadel, troopikas kui ka kõrbeavarustes.
 

Kaugseire osakonna lehele

Kõik Tartu observatooriumi projektid

Eesti noorte metsade hooldusraievajaduse indikatsioonikaart 2023

Eesti noorte metsade hooldusraiesoovituste kaart on loodud Maa-Ameti aerolidari andmete analüüsi põhjal. Iga metsaomanik saab seda tasuta kasutada taskuraalirakenduse (äpi) hooldusR kaudu. See on hea abivahend metsataksaatorile.

Loe rakenduse kohta

Copernicuse kaugseireandmete usaldusväärsuse uuring

CCVS on Copernicuse kaugseireandmete usaldusväärsuse tagamise põhimõtete ja infrastruktuuri uuring, mille eesmärk on kirjeldada Copernicus programmi Sentinel satelliitide poolt kogutavate kaugseireandmete usaldusväärsuse tagamise üldpõhimõtted ning vajalik infrastruktuur.

Loe projekti kohta

Ookeani värvuse satelliitmõõtmiste usaldusväärsuse uuring

Fiducial reference measurements for satellite ocean colour (FRM) on Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni (EUMETSAT) projekt, mille eestmärk on vee kaugseire mõõteandmete usaldusväärsuse tagamise toetamine.

Loe projekti kohta

HYPERNETS

Uus hüperspektraalne radiomeeter maapinna peegeldusteguri mõõtmiseks integreerituna automatiseeritud seiresatelliitide valideerimisjaamade võrgustikku.

Loe projekti kohta

Põllumajandustoetuste infosüsteemi arendamine

NIVA projekt tegeleb Euroopa Liidu põllumajandustoetuste infosüsteemi arendamisega.

Loe projekti kohta

Tee lõputöö kaugseire osakonnas

Lõputöid saab teha taimkatte kaugseire, atmosfääri kaugseire ja vee kaugseire töörühmades. Enamik teemasid sobib suurepäraselt bakalaureusetööks, mõned teemad sobivad ka magistritööks. Tartu observatooriumi teadlased on valmis juhendama üliõpilasi kõigil õppetasemetel. Kui leiad inspireeriva teema või soovid pakkuda välja oma teema, võta meiega julgelt ühendust.

Vaata lõputööde teemasid