Tähefüüsika

Tähed on nähtava universumi peamised ehituskivid. Tähed toimivad termotuumareaktoritena, milles sünteesitakse kõik vesinikust ja heeliumist raskemad keemilised elemendid.

Tartu observatooriumi tähefüüsikud uurivad erinevat tüüpi tähti, nii vaatluslikult kui ka teoreetiliselt

Osakonna töötajad

Tähefüüsika projektid

Publikatsioonid

Peamised uurimissuunad

  • massiivsete tähtede muutlikkus ja evolutsioon,
  • tähtede ümbrised, kettad jm aine väljavoolud,
  • sümbiootilised ja neile sarnased kaksiktähed,
  • ettevalmistused Gaia andmete töötluseks,
  • täheatmosfääride mudelite ja sünteetiliste spektrite arvutused,
  • relativistlik füüsika gammakiirguse sähvatuste allikates,
  • astronoomiliste aegridade statistiline analüüs.

Teleskoobid

#teadus
OPIC periskoopkaamera_Tartu observatoorium_Tartu Ülikool

OPIC

#teadus

KosEST

Kosmoseuuringute maapealse infrastruktuuri arendamine Eestis
#teadus

Tagasi tulevikku: taimekasvatuse ja loomakasvatuse taasühendamine ringmajanduse edendamiseks ning kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks

Taime- ja loomakasvatuse taasühendamine vähendab jäätmete teket ning sööda ja mineraalväetiste sisendit, parandades sellega bioloogilist mitmekesisust. Kuid on ka palju väljakutseid.