Optikaseadmete kalibreerimine ja iseloomustamine

Tartu observatooriumi optika- ja kalibreerimise laborid pakuvad järgmisi võimalusi.

Kalibreerime

  • optilisi radiomeetreid (kirkus ja kiiritustihedus),
  • hõõglampe (kiiritustihedus),
  • optilisi filtreid (läbilaskvus).

Vaata täpsemat kirjeldust allpool.

 

Mõõdame optiliste radiomeetrite

  • ebalineaarsust,
  • suunatundlikkust,
  • temperatuuritundlikkust,
  • polarisatsioonitundlikkust,
  • sisemise hajuvalguse jaotust.

Lähem info iga võimaluse kohta allpool.

Kiiritustiheduse radiomeetrid
Lainepikkuste vahemik (290...900) nm
Spektraalne kiiritustihedus* 100 nW m⁻² nm⁻¹ ... 500 mW m⁻² nm⁻¹
Kalibreerimis- ja mõõtevõime* (1,1 ...10) %
* Sõltub lainepikkusest
Kirkuse radiomeetrid
Lainepikkuste vahemik (350...900) nm
Spektraalne kirkus* 50 nW m⁻² sr⁻¹ nm⁻¹ ...100 mW m⁻² sr⁻¹ nm⁻¹
Kalibreerimis- ja mõõtevõime* (1,4 ...16) %
* Sõltub lainepikkusest
Hõõglambid
Lainepikkuste vahemik (340 … 900) nm
Kiiritustihedus* 100 nW m⁻² nm⁻¹ ... 500 mW m⁻² nm⁻¹
Kalibreerimis- ja mõõtevõime* (1,4...3,0) %
* Sõltub lainepikkusest
Optilised filtrid
Lainepikkuste vahemik (300 … 900) nm
Läbilaskvus 0,0001…1
Kalibreerimis- ja mõõtevõime* (0,4 ...10,0) %
* Sõltub lainepikkusest
ESTCube-2 kunstniku tõlgendus - Tartu Ülikool

ESTCube-2 arendajad sõitsid raketistarti vaatama

hooldusR metsakaardi hooldusraiete rakndus_Tartu observatoorium_Tartu Ulikool

Eesti noorte metsade hooldusraievajaduse indikatsioonikaart 2023

Astronoomia seminar

Current shortcomings in our understanding of dark matter distribution in our Galaxy and ongoing strategies for using the Milky Way to investigate the particle physics model for DM are discussed.