Optikaseadmete kalibreerimine ja iseloomustamine

Tartu observatooriumi optika- ja kalibreerimise laborid pakuvad järgmisi võimalusi.

Kalibreerime

  • optilisi radiomeetreid (kirkus ja kiiritustihedus),
  • hõõglampe (kiiritustihedus),
  • optilisi filtreid (läbilaskvus).

Vaata täpsemat kirjeldust allpool.

 

Mõõdame optiliste radiomeetrite

  • ebalineaarsust,
  • suunatundlikkust,
  • temperatuuritundlikkust,
  • polarisatsioonitundlikkust,
  • sisemise hajuvalguse jaotust.

Lähem info iga võimaluse kohta allpool.

Kiiritustiheduse radiomeetrid
Lainepikkuste vahemik (290...900) nm
Spektraalne kiiritustihedus* 100 nW m⁻² nm⁻¹ ... 500 mW m⁻² nm⁻¹
Kalibreerimis- ja mõõtevõime* (1,1 ...10) %
* Sõltub lainepikkusest
Kirkuse radiomeetrid
Lainepikkuste vahemik (350...900) nm
Spektraalne kirkus* 50 nW m⁻² sr⁻¹ nm⁻¹ ...100 mW m⁻² sr⁻¹ nm⁻¹
Kalibreerimis- ja mõõtevõime* (1,4 ...16) %
* Sõltub lainepikkusest
Hõõglambid
Lainepikkuste vahemik (340 … 900) nm
Kiiritustihedus* 100 nW m⁻² nm⁻¹ ... 500 mW m⁻² nm⁻¹
Kalibreerimis- ja mõõtevõime* (1,4...3,0) %
* Sõltub lainepikkusest
Optilised filtrid
Lainepikkuste vahemik (300 … 900) nm
Läbilaskvus 0,0001…1
Kalibreerimis- ja mõõtevõime* (0,4 ...10,0) %
* Sõltub lainepikkusest
#teadus
OPIC periskoopkaamera_Tartu observatoorium_Tartu Ülikool

OPIC

#teadus

KosEST

Kosmoseuuringute maapealse infrastruktuuri arendamine Eestis
#teadus

Tagasi tulevikku: taimekasvatuse ja loomakasvatuse taasühendamine ringmajanduse edendamiseks ning kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks

Taime- ja loomakasvatuse taasühendamine vähendab jäätmete teket ning sööda ja mineraalväetiste sisendit, parandades sellega bioloogilist mitmekesisust. Kuid on ka palju väljakutseid.