Galaktikate füüsika ja kosmoloogia uurimisteemad

Galaktikate füüsika ja kosmoloogia osakonnas tegeletakse teadustööga nii lähedaste kui ka kaugete galaktikate struktuurist ja koostisest. Uuritakse sedagi, kuidas mõjutavad galaktikate kujunemist naabergalaktikad ning aine üldine jaotus galaktikate ümbruses. Viimasel ajal on rõhku pandud galaktikate ketaste-mõhnade eraldamisele ning uuritud galaktikate omaduste sõltuvust suuremastaabilises struktuuris.

Uuritakse ka tumeainet ja tumeenergia olemust, varajase universumi omadusi ja struktuuride tekkimist universumis erinevatel skaaladel, alates galaktikatest kuni suurimate teadaolevate moodustisteni – galaktikate superparvede ja filamentideni.

Allpool on rohkem infot valiku galaktikate füüsika ja kosmoloogia uurimisteemade kohta.

 

Tume universum

Tänapäevased vaatlused näitavad, et tumeaine ja tumeenergia moodustavad 95% universumi energia kogust. Hoolimata laiaulatuslikust jõupingutusest on tumesektori moodustajad, omadused ja päritolu varjatuks jäänud. Eesmärk on uurida interageeruva tumeda sektori tagajärgi, arvestades nii klassikalisi kui ka ebaharilikke uue füüsika mudeleid.

Loe rohkem

Kiireneva universumi astrofüüsika

Kui kiiresti universum paisub? Mis on tumeenergia? Mis on tumeaine? Nendele vaatlusliku kosmoloogia põhiküsimustele aitab vastata rahvusvaheline projekt J-PAS (Javalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey), milles osaleb ka Tartu observatooriumi töörühm. Vaatlusi viiakse läbi spetsiaalselt selle projekti tarbeks Hispaaniasse ehitatud teleskoobiga.

J-PAS kodulehele

4MOST vaatlused

4MOST nimeline teleskoop võimaldab saada väärtuslikku infot meie kodugalaktika Linnutee keemilise ja dünaamilise koostise kohta, mis on väga oluline Linnutee tekkeloo teadasaamiseks. Lisaks kaardistatakse 4MOST teleskoobiga suur osa lõunataeva universumist ning samal ajal kogutakse teavet galaktikate evolutsiooni kohta. Tartu observatooriumi teadlased tegelevad vaatlusstrateegia planeerimise ja väljatöötamisega.

4MOST kodulehele