Tume universum

Projekti veebileht
ETISe veebileht

Tänapäevased vaatlused näitavad, et tumeaine ja tumeenergia moodustavad 95% universumi energia kogust. Hoolimata laiaulatuslikust jõupingutusest on tumesektori moodustajad, omadused ja päritolu varjatuks jäänud. Praegune paradigma kirjeldab tumeainet kui nõrgalt interageeruvate massiivsete osakeste jäänustihedust. Kuigi järgmisena planeeritud otsese ja kaudse tumeaine leidmise katsete generatsioon võib seda veel kinnitada, on siiski vaja teistsugusteks tulemusteks valmistuda. Sellest uuest vaatepunktist võib tume sektor olla sama kompleksne kui nähtav sektor, moodustudes erinevatest osakeste tüüpidest, mille vahel on mittetriviaalsed tumedad vastasmõjud.

Selle tippkeskuse eesmärk on uurida sellise interageeruva tumeda sektori tagajärgi, arvestades nii klassikaliseid kui ka ebaharilikke uue füüsika mudeleid ja sellest järelduvaid võimalikke eksperimentaalseid signatuure osakestefüüsika, astroosakeste füüsika ja kosmoloogia raamis põhjalikul viisil.

Projekti tegevused on CER uurimustegevuse ja koostööprogrammide korraldamine, teoreetilised ja eksperimentaaluuringud, artiklite avaldamine, rahvusvahelistes suvekoolides osalemine, Tartu-Tuorla kosmoloogia töötubade korraldamine jne.

Projekti tulemusena kasvab Tartu observatoorium kui rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse a teadustöö kvaliteet ja on tagatud jätkusuutlik areng ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

TK133 "Tume universum" on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (KBFI) juhitud teaduse tippkeskus.

Teaduse tippkeskused ühendavad lähedaste uurimisteemadega tegelevaid kõrgetasemelisi teadusrühmi, et teha rahvusvahelist tippteadustööd ning arendada ja rakendada uuenduslikke ideid. Tippkeskused loovad eeldusi Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.  

Tippkeskuse tegevust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Image
Euroopa Regionaalarengu Fondi logo

Koordinaator: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Partnerid: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, TÜ Tartu observatoorium

Algus: 01.03.2016
Lõpp: 01.03.2023

Eelarve: 4 000 000 €
TO kogumaksumus:  1 989 000 €
Rahastaja: SA Archimedes