Laboriteenused

Tartu observatooriumi laborites on võimalik katsetada erinevaid elektroonikaseadmeid ning kalibreerida ja iseloomustada optilisi mõõtevahendeid.

Eritingimusruumid võimaldavad katsetusi elektrostaatiliste lahenduste eest kaitstud keskkonnas, puhasruumis (klass 8, ISO 14644-1) ja elektromagnethäirete eest varjestatud kambris. Kõikides laborites toimib keskkonnatingimuste (õhutemperatuuri ja -niiskuse) automaatne kontrollsüsteem.

Lae alla Tartu observatooriumi laboriteenuste voldik.

Seadmete katsetamine eri keskkonnatingimustes

Optikaseadmete kalibreerimine ja iseloomustamine

Tartu Ülikooli Katsekoda

Tartu observatooriumi laborid on osa Tartu Ülikooli Katsekojast. Katsekoja kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardile ISO 17025:2017. Katsekoda tunnustati esmakordselt akrediteeritud katselaborina aastal 2003 ja kalibreerimislaborina aastal 2008.

Katsekoja kodulehele

Adapteri võrgustik

Tartu observatooriumi laborid kuuluvad Adapteri võrgustikku. See on ühenduspunkt Eesti ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vahel.

Adapteri kodulehele
#teadus
OPIC periskoopkaamera_Tartu observatoorium_Tartu Ülikool

OPIC

#teadus

KosEST

Kosmoseuuringute maapealse infrastruktuuri arendamine Eestis
#teadus

Tagasi tulevikku: taimekasvatuse ja loomakasvatuse taasühendamine ringmajanduse edendamiseks ning kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks

Taime- ja loomakasvatuse taasühendamine vähendab jäätmete teket ning sööda ja mineraalväetiste sisendit, parandades sellega bioloogilist mitmekesisust. Kuid on ka palju väljakutseid.