Autor:
Marja-Liisa Plats

Eesti noorte metsade hooldusraievajaduse indikatsioonikaart 2023

Metsad moodustavad Eesti maismaast statistilise metsainventuuri andmetel 53,5%.  Tüüpiline intervall metsa majanduse kavandamiseks lausmetsakorraluses on 10 aastat. Kaugseire võimaldab meil metsade kohta saada infot palju tihedamini. Kaugseire ei asenda metsataksaatorit, vaid on abivahend. Projektis koostati Eesti noorte metsade hooldusraiesoovituste kaart Maa-Ameti aerolidari andmete analüüsi põhjal. Tulemuste kasutamise lihtsustamiseks loodi taskuraalirakendus (äpp) hooldusR, mida iga metsaomanik saab tasuta kasutada.

 

Algus: 03.07.2023
Lõpp:  02.11.2023

Rahastaja:  Keskkonnainvesteeringute Keskus
Eelarve: 14 745,23 EUR

Vastutav täitja: Mait Lang

False colour photo

Tartu observatoorium aitab arendada Ukraina metsade ja veekogude seire meetodeid

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd