Autor:
Urmas Peterson

Taimkatte kaugseire

Taimkatte kaugseire hõlmab nii kaugseire füüsikaliste aluste uuringuid, satelliidimõõtmisi kui ka atmosfäärialuseid uuringuid õhusõidukeil ning maapealseid väli- ja laborimõõtmisi. Arendatakse taimkatte peegeldumise teoreetilisi mudeleid ning töötatakse välja spektraalaparatuuri satelliidimõõtmistele atmosfäärialuse toe pakkumiseks.

Töörühma teadurid annavad ülikoolis aineid ja juhendavad tudengite lõputöid. Vaata võimalikke lõputööde uurimisteemasid.