Taimkatte kaugseire

Taimkatte kaugseire hõlmab nii kaugseire füüsikaliste aluste uuringuid, satelliidimõõtmisi kui ka atmosfäärialuseid uuringuid õhusõidukeil ning maapealseid väli- ja laborimõõtmisi. Arendatakse taimkatte peegeldumise teoreetilisi mudeleid ning töötatakse välja spektraalaparatuuri satelliidimõõtmistele atmosfäärialuse toe pakkumiseks.

Töörühma teadurid annavad ülikoolis aineid ja juhendavad tudengite lõputöid.

Astronoomia seminar

Current shortcomings in our understanding of dark matter distribution in our Galaxy and ongoing strategies for using the Milky Way to investigate the particle physics model for DM are discussed.
Asteroid Research Training Workshop 2023 - Tartu Ülikool

Rahvusvaheline asteroidide uurimise suvekool kestis hommikutundideni

Suur teleskoop Kalju Annuk

Tähespektroskoopia koolitus