Autor:
Marja-Liisa Plats

Aktiivõppeprogrammid

Tartu observatoorium pakub põhikoolile ja gümnaasiumile 5-tunnise kestusega kooli loodusteaduste õppekava toetavaid aktiivõppeprogramme kaugseire, kosmosetehnoloogia, satelliitide ja astronoomia valdkonna lähemaks tundmaõppimiseks.

Programmi maksumus on 385 EUR (olenemata õpilaste arvust). Maksimaalne programmis osalejate arv on 35 õpilast. 

 

Astronoomia aktiivõppeprogramm

Õppeprogramm annab ülevaate kosmosest, kui Maal elu võimaldavast keskkonnategurist. Piiritletakse tänapäevased arusaamad, teadmised ja prognoosid kosmosevaldkonnast, uurimismeetoditest ning tehnoloogiast. Tuuakse esile kosmose saastamise ja kosmoseprügi loomise pikaajalise mõju inimese elule Maa peal. Selgitatakse, miks on kosmos inimese eluks kõlbmatu ning vaenulik keskkond ja arutletakse, mis juhtub siis, kui elu Maal pole enam võimalik.

 

Kaugseire aktiivõppeprogramm

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada kaugseire olemust ning selle erinevaid uurimisobjekte ning nähtusi, andes ülevaate kaugseire teadusvaldkonna ja rakenduste tulevikuperspektiividest. Praktilise tööna saab isevalmistatud spektromeetriga uurida erinevate pindade kiirgus- ja neeldumisspektreid. Õppeprogrammide jooksul teevad osalejad rühmatöid ning ettekande rühma teemast. Teoreetilise osa lõpetuseks korraldatakse viktoriin. Õppeprogramm on mõeldud III ja IV kooliastmele.

 

Kosmoseteemaline aktiivõppeprogramm

Kosmoseteemalises aktiivõppeprogrammis saab valida kahe teema vahel – satelliidid või kosmosetehnoloogia. SATELLIITIDE aktiivõppeprogramm keskendub erinevate satelliitide tööpõhimõtete, ehituse, valmistamisprotsessi ning kasutusvõimaluste selgitamisele. Praktilise tööna pannakse iseseisvalt joonise abil kokku elektriskeem ja dekodeeritakse morsesõnum. KOSMOSETEHNOLOOGIA aktiivõppeprogrammis tutvustatakse kosmosetehnoloogia olemust, selle erinevaid uurimisvaldkondi ja rakendusi ning mõju keskkonnale. Lisaks selgitatakse orbitaalmehaanika põhitõdesid ning uuritakse, milline on olnud kosmosetehnoloogia areng Eestis. Praktilises osas saab isevalmistatud raketi abil uurida lennu stabiilsust massi- ja rõhukeskme baasil. Õppeprogrammide jooksul teevad osalejad rühmatöid ning ettekande rühma teemast. Teoreetilise osa lõpus toimub viktoriin. Õppeprogramm on mõeldud III ja IV kooliastmele.

Täpsem info aadressil tovisit@ut.ee või telefonil 737 4521.

 

Õppeprogramm läbitakse ühe koolipäeva raames Tõraveres, kus õpilastega tegelevad Tartu observatooriumi töötajad. Eesmärk on tõsta õpilase teadlikkust antud teemavaldkondades ning lisaks sellele arendada rühmatöö, esinemise ja võõras keskkonnas töötamise oskust.

Grupp jaotatakse viide rühma, millest igaüks tutvub süvitsi ühe alateemaga. Lahendada tuleb ette antud ülesandeid ning oma valdkonna olulisemad faktid teistele ette kanda. Ettekannet abistab ise joonistatud poster. Palju tuleb kasutada loovat mõtlemist ning vastuseid tuleb otsida erinevatest allikatest, näiteks postritelt või arvutist.

Ülesanded on ülesehitatud ainetevahelise lõiminguna, st koostada teematluuletus, täita looduskatastroofide maailmakaart, täiendada ajalootabelit Eesti ja maailma ajalooga. Peale ettekandeid tuleb lahendada valikvastustega viktoriin.

Päeva lõpetuseks tehakse mõnus ja huvitav käeline tegevus. Kaugseire osas saavad õpilased valmistada spektromeetri ning uurida sellega erinevaid valgusallikaid ja pindasid. Kosmosetehnoloogia valdkonnas meisterdatakse paberist rakett, millega viiakse läbi lennutamise võistlus. Satelliitide programmi raames pannakse kokku elektriskeem, mis edastab morsesõnumit.

 

Image
Infrapuna töötuba
Tartu observatooriumi peamaja

Tartu observatooriumi nõukogu

Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP)

The Commission’s aim is to optimise the benefits that space brings to society and the wider EU economy.
Tõravere - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

Tartu observatooriumi 2022. aasta kokkuvõte