Autor:
Maarin Ektermann

Emadepäeval avati Tõraveres endises teleskoobitornis ulmeline kunstiinstallatsioon

12. mail kell 15.00 avati Tartu Ülikooli Tartu observatooriumis Tõraveres kunstnik Karel Koplimetsa kohaspetsiifiline installatsioon „2074“. Üles astus Prima Vista festivali päevakirjanik Urmas Vadi ning ekskursiooni tegid Tartu observatooriumi töötajad. Üritus oli osa Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 programmi kuuluvast projektist „Kuko kuubis – kunstnikud kogudes, kogukondades ja kollektiivides“. Avamine toimus koostöös kirjandusfestivaliga Prima Vista, mis kannab 2024. aastal pealkirja „Paremad ja halvemad tulevikud“.

Image
Karel Koplimets - Tartu Ülikool

Kunstnik Karel Koplimets viibis aastal 2023 observatooriumis kunstiresidentuuris, vestles seal töötavate teadlastega ja tutvus nende tööeluga. Kohapeal kogetust ja Tõravere kosmilisest arhitektuurist mõjutatuna sündis kohaspetsiifiline ruumiinstallatsioon, mis hõivab terve teleskoobitorni. Installatsiooni teema on kliimamuutustest ajendatud düstoopilised tulevikustsenaariumid ja üllatuslikud viisid, kuidas inimkond püüab keerukates oludes ellu jääda. Kas tulevikus kehtivad samad ühiskonnas aktsepteeritud eetikareeglid ja väärtused ning milline on indiviidi roll oma planeedi kaitsmisel?

 

Ajakava

14.00   Buss väljumine Tartust Vanemuise eest

15.00   Installatsiooni avamine ja vestlus kunstnikuga

16.30   Kirjandusfestivali Prima Vista päevakirjaniku Urmas Vadi etteaste

17.00   Ekskursioon observatooriumi pargis kosmosetehnoloogi Aditya Savio Pauli ja Marja-Liisa Platsi juhtimisel. Koos tähefüüsikute Veronika Mitrokhina ja Alexandra Lehtmetsaga külastatakse teleskoobi torni ning kosmosemissioonide simuleerimise keskust ehk kosmosepunkrit. Soovijad saavad omal käel läbida Tartu observatooriumi orienteerumisrada ja kaht avastusrada (rohkem infot Avastusraja kodulehel)

18.30   Buss Tartusse

Hea ilma korral kutsume kõiki üles kaasa võtma oma piknikukorv.

Vaata Facebooki eventi.

Mis on „Kuko kuubis“?

Projekt „Kuko kuubis“ kasvas välja algatusest „Kunstnikud kogudes“, mis on aidanud lõimida nüüdisaja kunsti ja pärandit alates 2018. aastast. EV100 kunstiprogrammi osana alguse saanud projekt on praeguseks võimaldanud alustada koostööd 15 kunstnikul ja väikemuuseumil üle Eesti. See on päädinud eriilmeliste näituste ja sündmustega ning hoogustanud arutelu pärandi tõlgendamise ja regionaalse kunstielu teemal. Tartu 2024 raames võeti aga projekt suuremalt ette: kunstnikud suunati residentuuri, et neil oleks võimalik saada kogemus ühiskonnaelu sõlmpunktides väljaspool senist muuseumide ringi.

Projektis osalevad lisaks TÜ Tartu observatooriumile ja Karel Koplimetsale veel kolm paari – Sihtasutus Järvselja Õppe- ja Katsemetskond Kastre vallas (kunstnik Uku Sepsivart), jõelaev Lonny Ahja jõe paisul Taevaskojas (kunstnikud Sigrid Viir ja Līga Spunde) ning Räpina pabervabrik (kunstnik Ingrid Allik koos kolleegidega Eestist ja Soomest).

Image
Kuko 2024 - Tartu Ülikool