Autor:
ESTCube-2

ESTCube-1 start kümme aastat tagasi tegi Eestist kiiresti areneva kosmoseriigi

Ajal, mil ESTCube-2 on valminud ja ootab kannatlikult kosmosesse lendu, kavandatakse juba mitut järgmist kuupsatelliidimissiooni ja arendatakse kuupkulgurit. Kõigele sellele pani aluse Eesti esimene satelliit ESTCube-1, mille stardist kosmosesse möödub 7. mail kümme aastat. 

Image
ESTCube-1 - Tartu observatoorium

Ulmelise visioonina 15 aasta eest Tartu Observatooriumis ja Tartu Ülikoolis alanud ESTCube haridusprogramm on end uskumatult hästi tõestanud. ESTCube-1 ja ESTCube-2  kuupsatelliidid loodi Maa orbiidile saatmiseks. Suurem ja ambitsoonikam ESTCube-3 siirduks aga Kuu tehiskaaslaseks. Selle peamine last on elektriline päikesepuri ehk e-puri, just nagu tema eelkäijatel. Kolmanda satelliidi e-puri on aga palju pikem ja teaduslik eesmärk on katsetada seda Kuu keskkonnas. Kuul pole nimelt magnetvälja päikesetuule eest kaitsvat atmosfäärikihti. Lisaks ehitab ESTCube-1-st välja kasvanud ettevõte Crystalspace satelliidile viiest kaamerast koosnevat kaamerate süsteemi, et määratleda satelliidi täpne asukoht Kuu orbiidil.

ESTCube-3 viiakse ellu ulatuslikus rahvusvahelises koostöös. „ESTCube-3-st tuleb seni kõige küpsem satelliidimissioon,“ ütles Tartu observatooriumi kaasprofessor Andris Slavinskis, „saan missiooni kavandamisel liita kokku ka enda muud kogemused nagu näiteks Euroopa Kosmoseagentuuri teadusmissiooniga Komeedipüüdur töötamise kogemus.“

Image
ESTCube seminar - Tartu observatoorium

Lisaks on Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutus kavandamas projekti SUTS ehk strateegiliste uuenduse testimise satelliiti. Sellest saab Maa lähiorbiidi kõige kiirema sidega ja kuluefektiivsem Eesti satelliit. SUTS valmib Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös. „Mõlemal ülikoolil on unikaalsed tugevused ning leidsime, et ülesannete jagamine annaks meeskonnale väga palju kompetentsi juurde,” selgitas uue satelliidi projektijuht ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Katriin Kristmann, „praegu laome projektile alles vundamenti.“ 

ESTCube-1 ja ESTCube-2 loomisel järgiti kuupsatelliitide standardit, mis on aktsepteeritud kogu maailmas. Sellest põhimõttest inspireeritult on Tartu observatooriumis käima lükatud ka planetaarkulgurite ehitamise projekt Kuupkulgur. Kuupkulgurite standardlast mahub 10 × 10 × 10 cm kuubi sisse.

Image
KuupKulgur - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

ESTCube missioonide tiimiliikmed ja partnerid tähistasid kümne aasta möödumist ESTCube-1 stardist Tartu Ülikooli Tartu observatooriumis piduliku seminariga. Satelliit töötas orbiidil kaks aastat ja tegi selle aja jooksul 300 fotot.

Õppematerjalide tutvustamine haridustöötajatele Rakveres

Valminud on teaduspõhised materjalid kliimamuutustega seotud õppetegevuseks eri haridusastmetel

Innovatsioon ja tulevikutehnoloogia

Euroopa innovatsioonivõrgustiku toetusvõimaluste infopäev

Carole Mundell Eesti Teaduste Akadeemias - Euroopa Kosmoseagentuur -

Eesti avastab ühes Euroopa Kosmoseagentuuriga Universumit