Autor:
JPL-Caltech

EXOHOST

Eksoplaneetide ematähtede ja teiste tähtede spektraalse iseloomustamise tipptaseme arendamine

2023. aasta jaanuaris algas Tartu Ülikoolis projekt EXOHOST, mille eesmärk on kujundada Tartu observatooriumist Põhja- ja Baltimaade juhtiv keskus eksoplaneetide ematähtede tundmaõppimiseks. Euroopa Horisondi osaluse laiendamise ja tipptaseme leviku meetme Twinning koostöö fookuses on kaasaegsete uurimismeetodite ning juhtimistavade ja töökultuuri juurutamine.

Eksoplaneedid ja nende ematähed on üks aktuaalsemaid teemasid 21. sajandi astronoomias. Kuigi teadaolevate eksoplaneetide arv on kasvanud 5000ni ja peagi võib see number olla 20 000 või rohkem, siis eksoplaneetide ematähti ja nende planeedisüsteeme on tähefüüsikas veel vähe uuritud. Eksoplaneete uurivad University College Londoni juhitud Euroopa Kosmoseagentuuri Arieli missioon ja James Webbi kosmoseteleskoop. Seevastu planeete moodustavaid (protoplanetaarseid) kettaid omavate tähtede (ematähtede) iseloomustamine on pälvinud vähem tähelepanu. Planeetide ja ematähtede spektroskoopia on oluline Päikesesüsteemi väliste planeetide põhjalikuks uurimiseks – nende keemilise mitmekesisuse mõistmiseks ning planeedisüsteemide tekkimiseni viivate protsesside uurimiseks. Selle uurimine võib tuua lähemale vastuse suurele küsimusele, kas kuskil peale Maa veel elu leidub. Tartu Ülikool püüab piirkondliku juhtiva keskusena nende küsimuste lahendamisele kaasa aidata. Projekti käigus kogutud andmetele tagatakse avatud ligipääs. EXOHOST-i tegevusi ja tulemusi tutvustatakse laiemale avalikkusele populaarteaduslike kirjutiste ning muude meediakanalite kaudu.

Jälgi uudiseid projekti kodulehelt.

Partnerid: Tartu Ülikool, Uppsala Universitet, Österreichische Akademie der Wissenschaften, University College London

Algus: 01.01.2023
Lõpp: 31.12.2025

Eelarve: 1 498 931 €
TO eelarve: 820 901 €
Rahastaja: Euroopa Komisjoni Horisont Euroopa Programm, Suurbritannia teadusuuringud ja innovatsioon (UKRI)

Image
EXOHOST toetajate logod - Tartu Ulikool
False colour photo

Tartu observatoorium aitab arendada Ukraina metsade ja veekogude seire meetodeid

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd