Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP)

The Framework Partnership Agreement for Copernicus User Uptake (FPCUP) aims to increase the number of Copernicus users and applications derived from Copernicus. 

Based on user requirements, the project targets to expand the existing markets and create new markets and competitiveness of European Earth Observation downstream operators.

The actions comprise national and international user uptake activities as well as business solutions and innovative products and applications.

In the framework of FPCUP the following four actions types are supported:

  1. National and multi-national information/training events (e.g. workshops, information days)
  2. Building an active dialogue
  3. Developing and piloting downstream applications and services
  4. Promoting national and multi-national innovative actions

University of Tartu is participating in 11 actions.
 

The consortium consists of 50 partners from 23 European countries.

PI: Krista Alikas

Start: 01.11.2018
End: 30.09.2025

TO budget: 421 660 €

Consortium lead: German Aerospace Center (DLR)
Financed by: European Commission, Caroline Herschel Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake under grant agreement No FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042

FPCUP projekti eesmärk on laiendada Copernicuse kasutajate võrgustikku ning rakenduste kasutamist.

Copernicuse programm on Euroopa Liidu Maa seire ja jälgimise programm, mille raames jälgitakse meie planeeti ja selle keskkonda. Programm pakub teabeteenuseid, mis põhinevad satelliitidelt pärit Maa seire andmetel ja kohapealsetelt (mujalt kui kosmosest pärit) andmetel. Osutatavad teabeteenused on kasutajatele tasuta ja avalikult kättesaadavad.vastavalt kasutajate vajadustele.

Projekti tegevused hõlmavad nii riiklikke ja rahvusvahelisi kasutajate kaasamist, uuenduslike toodete ja rakenduste arendamist ning ärilahenduste loomist.

FPCUPi raames viiakse ellu järgmisi tegevusi:

  1. riiklikud ja rahvusvahelised teavitus- ja koolitusüritused (nt seminarid, teabepäevad),
  2. aktiivse dialoogi loomine kasutajatega,
  3. uuenduslike rakenduste ja teenuste väljatöötamine ja katsetamine,
  4. riiklike ja rahvusvahelist koostööd hõlmavate uuenduslike meetmete edendamine.

Projekti tegevused aitavad ka tõsta kaugseire valdkonna ettevõtjate konkurentsivõimet luues uusi Copernicuse andmetel põhinevaid rakendusi.

Projekti konsortsium koosneb 50 partnerist 23 Euroopa riigist.

Tartu Ülikool võtab osa 11st tegevusest.
 

Vastutav täitja: Krista Alikas

Algus: 01.11.2018
Lõpp: 30.09.2025

TO eelarve: 421 660 €

Konsortsiumi juht: Saksa Kosmosekeskus (DLR)
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Caroline Herschel raampartnerlusleping Copernicus kasutajate kaasamiseks (grandilepingu nr FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042)