Autor:
Mait Lang

Kaugseireandmetele tuginevate metsa- ja veeseire rakenduste juurutamine Ukraina kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks


Metsamaa ja veekogud on olulised maakattetüübid, mille majandamisel osalevad paljud, aga mille seisundi seire ülepinnaliselt on üldiselt mõne suure riikliku organisatsooni vastutus. Projekti käigus juurutatakse Ukraina metsamaa ja veekogude seisundi seireks Tartu observatooriumis välja töötatud metoodilisi lahendusi kasutades kodanike ühisloomet, lennukitelt kogutavaid ning Euroopa kosmoseprogrammi Copernicus satelliitmõõtmiste andmeid.

Algus: 01.11.2023
Lõpp: 31.08.2024

Eelarve: 37 269,30
TO eelarve: 33 542,37
Rahastaja: Keskkonnainveteeringute Keskus (KIK)

 

Image
Logo