Foto:
Marja-Liisa Plats

Metsakaart hooldusR näitab, kus oleks tarvis teha hooldusraiet

Tasuva tulevikupuistu kujundamiseks tuleb noorendikes ja latimetsades teha õigel ajal hooldusraiet. Tartu observatoorium andis välja hooldusraiete vajadust näitava rakenduse prototüübi. Esialgu on metsakaart loodud Kagu-Eesti kohta.

Rakendus märgib punasega metsaalad, kus omanik võiks käia hooldusraie vajadust kontrollimas: tõenäoliselt kasvavad noored puud seal liiga tihedasti. HooldusR soovitused tekivad õhusõidukilt kogutud lidariandmete põhjal. Kui kasutajate tagasiside kinnitab sellise rakenduse vajalikkust, luuakse taoline kaart terve Eesti kohta.

Pikemalt saab rakenduse tööpõhimõtete kohta lugeda erametsa õppekeskuse veebiväljaandes Sinu Mets lk 12.

Laadi Kagu-Eesti metsakaart alla Google Play Store´ist ja proovi järele!

Ootame kasutajate tagasisidet kaardirakendusele: mait.lang@ut.ee

Rakenduse lõid taimkatte kaugseirajad Mait Lang, Jan-Peter George ja Oleksandr Borysenko.

#ühiskonnale
Tõravere vaatlus - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

Tähtede õhtu Tõraveres

#ühiskonnale
Dark Matter Week banner

Tumeaine nädal: Peeter Tenjese avalik loeng tumeainest

#ühiskonnale
Vaatlusõhtu

Tähtede õhtu Tõraveres