POEMS

ETIS-e veebileht
ETAG-i edukate projektide veebileht
Projekti veebileht

Massivsed tähed on võimsad kosmosemootorid, mis küllastavad oma ümbrust keemiliselt rikastatud ainega, käivitades tähtede ja planeetide teket. Vaatamata nende tähtsale rollile universumi arengus, pole nende evolutsioonitee sünnist surmani võimsates supernoovaplahvatustes siiani kindlaks määratud, kuna teadmised ainepurskeid põhjustavatest füüsikalistest protsessidest on puudulikud.

POEMSi põhieesmärk on välja selgitada, millised protsessid käivitavad massikadu ekstreemsetel evolutsioonietappidel olevates massiivsetes tähtedes. Töötatakse välja tipptasemel tarkvara tähtede keemilise ja dünaamilise evolutsiooni, nende tuulte ja suuremastaabiliste ümbriste modelleerimiseks. Lisaks sellele käivitatakse ülemaailmne vaatluskampaania, kasutades parimate observatooriumite võimalusi ja partneritele kuuluvaid rajatisi. Neid kombineeritakse avalike maapealsete ja kosmosevaatluste andmetega, et luua kõrgkvaliteetne homogeenne massiivsete tähtede vaatluste andmebaas. Numbriliste mudelite väljundite vastandamine vaatlusandmetega võimaldab esmakordselt luua ulatusliku mitmekülgse massiivsete tähtede füüsikaliste parameetrite kogumi. Saavutatud tulemused parandavad meie teadmisi tuntavalt ja kutsuvad esile märkimisväärse arengu kõikidel astronoomiaga seotud teadusaladel.

Nende eesmärkide saavutamiseks oleme rajanud multidistsiplinaarse rahvusvahelise võrgustiku, mis toob kokku teadlased erinevatelt teadusaladelt Euroopast, Lõuna-Ameerikast ja Aasiast, nii teoreetikud kui vaatlejad. Teadlasvahetuses osaleb suur hulk alustavaid teadlasi ja noori järeldoktoreid, kes õpivad kasutama kaasaegseid vaatlus- ja andmeanalüüsi meetodeid ning tipptasemel numbrilist modelleerimist, mis võimaldab neil oma karjääri edukalt edendada. Läbimurdeliste saavutuste ja uute teadmiste jagamiseks korraldame me koole ja konverentse, kindlustades Euroopa juhtivat rolli astronoomias.

Koordinaator: Astronomický Ústav Av Čr V.V.I.
Partnerid: TÜ Tartu observatoorium, Georg-August-Universitat Gottingenstiftung Offentlichen Rechts, Koninklijke Sterrenwacht van Belgie, Observatório Nacional, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, Shamakhy Astrophysical Observatory of National Academy of Sciences of Azerbaijan, Universidad de Valparaiso, Universidad Mayor, Universidad Nacional de la Plata, University of Leeds

Algus: 01.01.2019
Lõpp: 31.08.2024

Eelarve: 952 200 €
TO eelarve: 282 200 €
Rahastaja: Horisont 2020

Vastutav täitja: Anna Aret

Image
Horisont 2020 logo
False colour photo

Tartu observatoorium aitab arendada Ukraina metsade ja veekogude seire meetodeid

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd