Tagasi tulevikku: taimekasvatuse ja loomakasvatuse taasühendamine ringmajanduse edendamiseks ning kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks

ETISe leht

Põllumajandussektoris rakendatav ringmajandus näeb ette:
a) Põllumajandustoodete tootmine välissisenditeta või minimaalselt.
b) suletud toitaineringide/tsüklite arendamine, kus kaod on minimaalsed.
c) põllumajandusjäätmetele, nagu sõnnik, väärtuse omistamine (väärtustamine).
d) majanduskasvu lahtisidumine mis tahes mõjust tootmisele, mulla tervisele, kliimamuutustele, bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemi teenustele.
 
On näha, et põllukultuuride ja kariloomade kasvatamise taasühendamine võib anda olulise panuse ELi ring(põllu)majanduse laiemasse arendamisse ning jätkusuutlikkuse kasvule. Taime- ja loomakasvatuse taasühendamine vähendab jäätmete teket ning sööda ja mineraalväetiste kasutamist. See omakorda parendab bioloogilist mitmekesisust, keskkonnaseisundit ja mulla tervist. Taime- ja loomakasvatuse taasühendamisega kaasnevad aga märkimisväärsed väljakutsed. Suurim probleem on kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemise potentsiaal metaaniheitmetest, pinnase degradeerumine ülekarjatamisest ja veereostus. Arvestama peab ka kariloomade põllule tagasitoomise majanduslike tagajärgedega. Kuid kas on olemas vajalikud stiimulid, et põllumajandustootjad saaksid taas kariloomad segapõllumajanduses kasutusele võtta? Kuigi segapõllumajandussüsteemid olid varem levinud ja majanduslikult elujõulised, siis nüüd nõutakse nende vastavusse viimist praeguste tootmis- ja turutingimustega. Selleks tuleb aga tagada sobivate väärtusahelate ja ärimudelite olemasolu.

ReLive projekti põhieesmärk on Holose ja CFT mudelite kohandamine Euroopa oludesse. Tartu observatoorium pakub projektis kaugseire tuge.

Projekt kestab 01.03.2022 kuni 30.06.2025.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon ja Maaeluministeerium.

Image
#teadus
KuupKulgur - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

Teadlased ja tudengid hakkavad arendama esimest Eesti kuukulgurit

#teadus #ühiskonnale

Toni Tuominen kaitseb doktoritööd „Missing baryons and the large-scale structure of the universe“

10. märtsil kell 13 kaitseb Toni Tuominen galaktikate füüsika ja kosmoloogia erialal doktoritööd „Missing baryons and the large-scale structure of the universe“
#teadus
EXOHOST kick-off meeting - Tartu observatoorium - Tartu Ulikool

Tartu observatooriumi tähefüüsikud tõstavad eksoplaneetide ematähtede uurimise Eestis tipptasemele