Autor:
Mari Allik

Tartu observatooriumi laboreid uuendati

Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi laborid alustasid 2024. aastal tööd suurema ja uuemana. Tänu sellele saab Tõraveres testida kosmose väiketehnoloogiat Euroopa kosmosekoostöö standardite (European Cooperation for Space Standardization, ECSS) tasemel.

Taristu abil saab teha katsetusi, mis on nõutud aparatuuri lähetamiseks kosmosesse. Kuues ruumis, mille pindala on kokku ligikaudu 100 m2, on kontrollitud keskkonnatingimused: temperatuur, õhuniiskus, suunatud õhuvool ja elektrostaatiline sädemekindlus. Lisaks on olemas tolmuvaba keskkonnaga puhasruumid ja elektromagnetlainetele kajavaba ruum.

Pärast kahekuulist remonti olid esimesed katsed OPIC-u põrutustestid. OPIC on optiline periskoopkaamera, mis ehitati Eestis Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Komeedipüüduri missiooni tarbeks ja see peaks kosmosesondi küljes oma tööpostile startima 2029. aastal. Lisaks teadus-arendusprojektidele leiavad Tõraverre Tartu observatooriumi laboritesse tee ka autotööstus- ja laevandusettevõtted ja riigikaitsega seotud kliendid, kuid praegu on tööjärg kahe kuu pikkune.

Laborite laiendamise ja uuendamise ajend oli ESA tehniline eelhindamine. „Kõigis ruumides vahetati välja ventilatsioonisüsteem, mis on nüüd võimsam ja kulutõhusam,“ selgitas laborite juht Riho Vendt. „Näiteks tagastatakse nüüd enamik soojendatud ja niisutatud õhust tsirkulatsiooni teel tagasi ruumidesse ja värsket õhku lisatakse täpselt nii palju kui vaja.“ Uus kliimakontrollisüsteem suudab laborites tagada ECSS-i standardite nõuetele vastava ühtlase õhutemperatuuri (21 ± 1) °C ja õhuniiskuse (55 ± 10)%. Puhasruumidesse paigaldati spetsiaalne õhupuhtuse seiresüsteem. 

Image
Vaakumkambri uuendamine - Tartu observatoorium

Lisaks paigaldas Madalmaade ettevõte Vacuum Specials termovaakumkambrisse soojusvaheti, millega saab stabiilsemat katsekeskkonda tekitada, sest see ümbritseb katseobjekti. Eelmine soojusvaheti asus kambri põrandal ja õli voolas sellest läbi ühel tasapinnal. Laboritöötajate rõõmuks valmis ka kauaoodatud elektroonikalabori laiendus. Vanad ruumid kippusid kitsaks jääma ja uude ruumi mahub kolm uut tööjaama. 

Tartu observatooriumi laborid on pakkunud ettevõtetele ja teadusasutustele katsetus-, kalibreerimis- ja konsultatsiooniteenuseid üle kümne aasta. 2018. aastast alates on need ka osa Tartu Ülikooli katsekojast, milles toimib ISO 17025 standardile vastav akrediteeritud kvaliteedijuhtimissüsteem.

Laborite taristut arendati projekti „Eesti osalemine Euroopa Kosmoseagentuuris, TT8“ (Eesti teadustaristu teekaart) raames. Kliimasüsteemi uuendamist rahastas Riigi Tugiteenuste Keskus projektist KosEST, mille eesmärk on aidata pidada sammu ESA teaduse ja tehnoloogia arendamise missioonidega. Tänu KosEST-ile paranesid võimalused kalibreerida maa kaugseires kasutatavaid optilisi seadmeid. Lisaks laborite uuendamisele loodi paremad tingimused ka maapealseks põhjataeva vaatlusteks.