Autor:
Karin Pai

Tartu observatooriumis tuleb treeningkursus, mis õpetab vee kaugseire jaoks satelliidiandmeid kasutama

22. veebruaril toimub Tõraveres Tartu observatooriumis praktiline kaugseire treeningkursus. Põhirõhk on Copernicuse andmete kasutamisel veekogude seires.

Kursus koosneb kahest plokist. Esimeses osas keskendutakse klorofüll-a ja vee läbipaistvuse hindamisele, et toetada seiret Euroopa Liidu (EL) Veepoliitika raamdirektiivi ja Merestrateegia raamdirektiivi alusel. Teises osas tutvustatakse satelliidiandmete alusel fütoplanktoni pinnaõitsengute jälgimist.

Palume enda osavõtusoov registreerida siin hiljemalt 15.02.2024. Osalejate arvu soovime teada koolituse paremaks ettevalmistamiseks ning lõunasöögi ja kohvipauside tellimiseks. Kursuse materjalid on valmistatud inglise keeles. Juhendamine toimub nii inglise kui eesti keeles. Oodatud on kõik huvigrupid.

 

Koolituse kirjeldus ja õpiobjektid

 I Klorofüll-a ja vee läbipaistvuse tuletamine Copernicuse andmetest, et toetada ELi direktiividest tulenevaid seirenõudeid. 

Koolituse läbinu: 

  1. mõistab kaugseire ja kontaktmõõtmiste käigus kogutud andmete erinevusi, oskab neid kombineerida ja kasutada ajalis-ruumilisteks analüüsideks;
  2. omab esmaseid kaugseireandmete töötlusoskusi (punktmõõtmised ja ruumiline keskmistamine);
  3. oskab kasutada ESTHub platvormi  teha päringuid ning töötlusi vastavalt vajadusele;
  4. oskab kasutada SNAP tarkvara satellidiandmete kuvamiseks ja töötlemiseks;
  5. on saanud ülevaate HELCOMi vajadustest ning EL Veepoliitika raamdirektiivi ja Merestrateegia raamdirektiivi nõuetest sise- ja rannikuveekogude ökoloogilise seisundi hinnangu andmisele ning oskab kasutada satelliidiandmeid, et toetada klorofüll-a ja läbipaistvuse hinnanguid.  

II Fütoplanktoni õitsengu kaardistamine Copernicuse andmete põhjal 

Koolituse läbinu:

  1. oskab leida, töödelda ja kasutada kaugseireandmeid, ning rakendada neid teadmisi fütoplanktoni kaardistamiseks;
  2. oskab analüüsida fütoplanktoni ajalis-ruumilisi muutusi.

Treeningkursust korraldatakse projekti FPCUP raames, mida rahastab Euroopa Komisjoni parnterluse raamlepingu nr 275/G/GRO/COPE/17/10042 tegevuste „2020-3-24 Open Data framework for the Baltic Sea drainage Basin“ and „2021-2-11 Tailored downstream applications/products–from Copernicus to coastal and inland water monitoring“ alt.

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

EXOHOST Summer School 2024

20. maini saab kandideerida planeedipopulatsioonide teemalisse suvekooli