Autor:
Kiur Kaasik

Tartu Ülikool tutvustab Startup Dayl teadusmahuka ettevõtluse võimalusi ja edulugusid 

24.–26. jaanuarini toimub kaheksas Startup Day ettevõtlusfestival. Tartu Ülikool esitleb oma teadusmahukaid hargettevõtteid, arutleb pealaval ülikoolide rolli üle ettevõtluse ja innovatsiooni edendamisel, juhib seminare ning tutvustab demoalal ülikooli uuenduslikke teenuseid. 

Tartu Ülikool on arendusprorektor Tõnu Esko sõnul Eestis teadusmahuka ettevõtluse eestvedaja. „Oleme küll parasjagu keerukas majandusseisus, aga seda enam tuleb mõelda, kes ja mis valdkondades Eesti majandust aastate pärast vedama hakkavad. Pisikeses riigis saab see põhineda ainult teadmistel ja kõrgtehnoloogial,“ ütles Esko. 

Põhiprogramm 

25. jaanuaril kl 11.00–11.25 esineb Starlighti laval Tartu Ülikooli arendusprorektor Tõnu Esko, kes kõneleb ülikoolide rollist innovatsiooni ja kestliku arengu edendamisel.

Pärast seda toimub kl 11.25–12.05 samal laval Põhjamaade arutelu „Northern Lights of Innovation: Building Tech Startups in the Nordics“, kus osalevad Donnie SC Lygonis, Ghita Wallin, Pontus Stråhlman ja Vaido Mihkheim. 

Samal päeval kl 13.15–13.40 räägib Tartu Ülikooli infosüsteemide professor Marlon Dumas Insighti laval tehisintellekti mõjust äri arendamisele.

Kl 14.15 kõneleb Starlight laval eesti loomaökoloogia professor Tuul Sepp linnaelupaikade taastamise äripotentsiaalist.

Image
Paneelvestlus Startup Dayl
Paneelvestlus Startup Dayl (autor: Mirjam Savioja)

Seminarid 

Tartu Ülikool korraldab Startup Dayl kolm seminari.

  1. Seminaris „From Lab to Launch: Mastering University Spin-off“ jagavad kolm ülikooli edukat hargettevõtet Esadres, Gearbox Biosciences ja Vectiopep oma kogemust teadustöö põhjal eduka ettevõtte loomisest. Arutelu juhib ülikooli investeerimisettevõtte UniTartu Ventures juht Mart Maasik

  1. Seminaris „How can you measure the progress of your deep tech startup?“ tutvustab Donnie SC Lygonis maailmas laialt levinud Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi innovatsioonivalmiduse hindamise raamistikku (KTH Innovation Readiness Level™), mille abil saab mõõta teadusmahuka idee küpsust ning saada juhiseid ja toetust teekonnal teadusest ettevõtteks. Kuninglik tehnoloogiainstituut asub Stockholmis ja on üks juhtivaid tehnoloogiaülikoole Euroopas. 

  2. Seminaris „Online hackathon Open Innovation Academy“ tuleb Aivar Pere ja Andres Vaheri juhtimisel juttu Euroopa innovatsiooniinstituudi programmi oiACADEMY võimalustest.

    Image
    Tartu Ülikool Startup Day demoalal
    Tartu Ülikool Startup Day demoalal (autor: Mirjam Savioja)

 

Demoala 

Ülikool keskendub Startup Day demoalal ettevõtlusele ja uuendustegevusele. 25. jaanuaril salvestatakse stuudionurgas terve päev arutelusid, milles vastatakse teadusmahukat ettevõtlust puudutavatele põletavatele küsimustele.

Teadusmahukad ettevõtted võtavad omavahel mõõtu 25. jaanuaril kl 16.00, mil välkkõnede laval astuvad üles seitse Tartu Ülikooli hargettevõtet ning kaks külalisesinejat Lätist ja Saksamaalt.

26. jaanuaril kell 9.50 toimub Startup Day pitchimise laval aga Delta X parimate võistlus, kus osalevad kuus 14. detsembril Delta X võistlusel osalenud meeskonda.

Iduettevõtete maailmas on palju ennustamatut, mistõttu on tähtis säilitada rahu olukorras, kus palju on kaalul. Kas suudad jääda rahulikuks, kui oled jõudnud investorite juurde, kuid unustad välkkõne või avastad, et oled kaotanud väärtusliku prototüübi? Tartu Ülikooli neuroturunduse labor selgitab teaduse abil, kui külma närvi suudavad säilitada Startup Day osalised. Tõsi, investorite ette seekord astuma ei pea. Selle asemel tuvastavad Tartu Ülikooli turundusteadlased spetsiaalse tehnoloogia abil osalejate emotsionaalseid reaktsioone. Seeläbi saavad külalised proovida, kas neil õnnestub varjata oma emotsioone olukordades, mille eesmärk on neid hoopiski esile kutsuda. Parima pokkerinäo tegija saab auhinna.

Arvutiteaduse instituut toob demoalale Tartu linna digikaksiku, mida kasutatakse nii autonoomsete autode õpetamisel ja arendamisel kui ka üldiselt liikuvusteemade uurimisel. Lisaks saab uudistada teadlaste uuemaid arendusi ja juba tuttavaid Startup Day külaliste lemmikuid.

Tehnoloogiainstituut näitab huvilistele põnevaid saavutusi. Näiteks on võimalik huvilistel läbida Tartu Ülikoolis väljatöötatud Robotondiga takistusrada, ülesandeid lahendada xArm 7 robotmanipulaatori abil ja palju muud huvitavat! 

Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus tutvustab demoalal, millised on teadusmahuka koostöö võimalused erasektori ja ülikooli vahel. Samuti tutvustame huvilistele, kuidas võib teadlasest saada ettevõtja ning millise nõu ja jõuga on ülikool sel teekonnal abiks.

Tegemist on 2019. aastal valminud mänguga, mis arengute käigus on jõudnud nii avalikkusele ostmiseks kui ka digiversioonis kasutamiseks. Mäng aitab erinevaid igapäevaseid tõsisemaid ja vähem tõsisisemaid küsimusi pingevabalt ning lustakalt käsitleda.

Silklytics töötab välja uudset poorsetel materjalidel põhinevat mikrovedelikunduse tehnoloogiat, mis võimaldab teha taskukohaseid keemilisi analüüse. Ettevõte plaanib rakendada oma lahendust nii põllumajanduses kui ka laborimeditsiinis. Põllumajanduses on oluline roll taimede ja mulla mikrotoitainete mõõtmisel, et põllumehed teaksid, milliseid väetisi millises koguses kasutada. Meditsiinivaldkonnas saab tehnoloogiat rakendada inimeste veres oleva biotiini (vitamiin B7) sisalduse määramisel. Silklytics tutvustab Startup Day demoalal enda arendatud analüüsikiibi ja lugeri prototüüpe, mille kasutamine ei nõua keerulisi instrumente, lisataristut ega teadmisi.

Tartu observatooriumi katselaborid on energiasäästlikud ning neis raputatakse, kiiritatakse, pingestatakse ja tõmmatakse vaakumisse elektroonikaseadmeid. Kui seade peab katsetele vastu, siis võib olla kindel, et selle töökindlus vastab Euroopa Kosmoseagentuuri standarditele. Kutsume Startup Day külastajaid osa võtma haamrimängust, kus haamrilöögile tuleb rakendada arvuti poolt loositud njuutonite jagu jõudu. 

Tartu observatooriumis tehakse ka rakenduslikku teadustööd. Nõnda teevad kosmosetehnoloogia teadlased kaasa Euroopa Kosmoseagentuuri missioonides ja kaugseire teadusosakond andis 2023. aastal välja noorte metsade hooldusraievajaduse kaardi

25. jaanuaril salvestatakse ülikooli demoalal sisukas programm arutelusid teadusmahukast ettevõtlusest ja teadlasest ettevõtjate lugudest. 

Lisaks toimuvad Startup Day raames kõrvalüritused. Arvutiteaduse instituut korraldab 24. jaanuaril Delta õppehoones andmeteaduse seminari, mida modereerib arvutusliku neuroteaduse ja tehisintellekti kaasprofessor Jaan Aru. Lisaks toimub Delta keskuses ka disainmõtlemise töötuba