Tumeaine, gravitatsioonilained ja palju muud: käimas on Eesti-Soome kosmoloogiaseminar

Mida kujutab endast universumis domineeriv tumeaine? Kas hiljuti mõõdetud gravitatsioonilained muudavad meie arusaama universumist?

Nendele ja paljudele teistele füüsika alustalasid puudutavatele küsimustele otsiti vastust Eesti-Soome kosmoloogiaseminaril, mis leidis aset 26.–29. septembril 2017 Tartu lähedal. Seminari osalejad olid astrofüüsika ja fundamentaalfüüsika tippteadlased Eestist, Soomest ja kaugemaltki.

Eesti-Soome kosmoloogiaseminari korraldasid Tartu Observatooriumi kosmoloogid koos kolleegidega teaduste tippkeskusest „Tume universum“. Tegemist on juba 14. iga-aastase seminariga, kusjuures seminarid toimuvad vaheldumisi Eestis ja Soomes.

Tippkeskus "Tume universum" kombineerib teoreetilist ja eksperimentaalset füüsikat, kosmoloogiat ning suure võimsusega kompuuterarvutusi, et uurida tumeainet, tumedat energiat ja gravitatsiooni. Tippkeskuse osalisteks on Tartu Observatooriumi, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ja Tartu Ülikooli teadlased. Selle tegevust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kontakt: Antti Tamm atamm@to.ee