Autor:
Marja-Liisa Plats

Viisteist kosmosehuvilist noort koguneb suvel Tõraverre Teadusmalevasse

Tartu Ülikooli Tartu observatoorium annab teada, et Teadusmalevas osalejad on selgunud. Suvises koolinoortele suunatud teaduslaagris hakatakse tööle kolmel kosmosega seotud uurimissuunal: astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia. Taotlusi laekus üle Eesti ning huvi igale suunale jätkus üsna võrdselt.

Astronoomia suunal osalejad on avaldanud soovi teha uurimistöid mustadest aukudest, galaktikatest ja universumi struktuurist. Malevlane Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist valis aga kosmosetehnoloogia ja laborite valdkonna, sest soovib uurida satelliidi või mõne muu seadme kosmosesse saatmiseks vajalikke tingimusi ja tahab õppida tundma satelliidi projekteerimise etappe. Osaleja Nõo Reaalgümnaasiumist tahab siduda oma uuringu programmeerimisega ning on huvitatud seda tegema just kaugseires, kuna see valdkond mõjutab väga palju meie igapäevaelu.

Image
Tartu observatooriumi Teadusmalev_2022_Tartu-Ulikool

Peagi leitakse kõigile malevlastele juhendajad, kes suhtlevad täpsema uurimisteema leidmiseks juba otse noorega. „Hästi rõõmsaks teeb, et noorte seas on nii palju teadushuvilisi,” ütles Tartu observatooriumi direktor Antti Tamm, „loodame, et malevas tehtud uurimistöö on osalejatele põneva karjääri algus.“ Akadeemik Elmo Tempel lisas, et hästi läbiviidud uuringu tulemusi on võimalik kasutada lausa mõnes teadusartiklis ja sellisel juhul saaks malevlasest artikli kaasautor.

Tartu Hansa Rotary klubi on toetanud Teadusmaleva toimumist mitmeid kordi ning paneb ka tänavu välja tervelt 15 stipendiumit kosmosega seotud uurimuse tegemiseks. Teadusmalev pakub sisulist tuge ja abimaterjale, ligipääsu elektroonikalaboritele katsete läbiviimiseks ning kaugseire andmebaase analüüside tegemiseks. Maleva lõpus oodatakse igalt osalejalt kümneminutilist ettekannet oma uurimusest.

Tänavune Teadusmalev toimub Tõraveres Tartu observatooriumis juba kaheksandat korda. Esimene Teadusmalev toimus 2012. aastal, mil õpilased osalesid Eesti tudengisatelliidi programmi teadustöös. Kahel viimasel aastal on malev viirusepiirangute tõttu ära jäänud.
 

Lisainfo: Heli Lätt, Tartu observatooriumi külastuskeskuse ja ESERO Eesti hariduskontori juht, heli.latt@ut.ee

Kosmose linnalaager

Linnalaagris treenitakse tulevasi astronaute ja kosmoseinsenere

Teadusmalev 2024 - Tartu Ülikool - Tartu observatoorium

2024. aasta teadusmalev

Karjääripäev 2023 Ekvilibrist

Kosmosehuvi tõi Tõraverre karjääripäevale ligi 500 õpilast