Autor:
Ian-Andreas Rahn

FICE-2024: Rahvusvaheline veekaugseire koolitus Veneetsias

6.-17. mail 2024 toimus Veneetsias ja selle lähistel Itaalias FRM4SOC projekti teise etapi raames koolitus usaldusväärsete tugiandmete (Fiducial Reference Measurements - FRM) kogumiseks, mis on kriitiliselt tähtsad veekogude sateliitkaugseire andmete valideerimisel. 
 
Image
FICE 2024

Itaalia riikliku teadusnõukogu mereteaduste instituudis (CNR-ISMAR) toimunud kursusest võttis osa kolmkümmend üks veekaugseire kogukonna liiget üle terve maakera. Koolitus pakkus ainulaadset võimalust õppida valdkonna tippspetsialistidelt nagu Giuseppe Zibordi (EOSCience), Dirk Aurin (NASA), Juan Ignacio Gossn (EUMETSAT), Hayley Evers-King (EUMETSAT), Agnieszka Bialek (NPL), Vittorio Brando (CNR). Eestist osalesid õppejõududena Tartu observatooriumi kaasprofessor Krista Alikas, vaneminsener Ilmar Ansko ja õpilastena nooremteadurid Ian-Andreas Rahn ja Thi Kim Ngan Duong.

Kursuse käigus tutvuti veepealse radiomeetria põhimõtetega, mõõtemääramatuse arvutamise ning satelliitandmete sobitusanalüüsi protokollidega. Lisaks välitöödele Acqua-Alta tornis (foto vasakul) hõlmas kursus ka HyperCP kogukonnaprotsessoriga kogutud andmete töötlemist, Euroopa Maa seire programmi Copernicus satelliidi Sentinel-3 andmete kasutamise õpetusi ja sobitusanalüüsi ThoMaSi tööriistakomplektiga. Koolitusel osalejad töötlesid nii välitööde käigus kui ka enda varasemalt kogutud andmeid. HyperCP protsessori kasutamine andis neile esmakordse võimaluse arvutada mõõtemääramatused kogutud andmetele ning analüüsida nende suurusi vastavalt radiomeetrite kalibratsiooni ja karakteriseerimisdetailsusele kui ka erinevatele mõõtmistingimustele. Lisaks said osalejad võimaluse arutada oma tulevaste in situ andmete kogumise plaane FRM4SOC-projekti ekspertidega, et vähendada mõõtmistingimustest tulenevaid määramatusi nii palju kui võimalik. Loodud võrgustik pakub ainulaadset võimalust jagada teadmisi ja luua ühtseid tööpõhimõtteid veekaugseire kogukonnas. 

Tartu observatooriumi nooremteaduri Ian-Andreas Rahni sõnul andis kursus hea ülevaate veepealse kaugseire määramatuse hinnangute hetkesuundumustest ning määramatuse ja veaarvutuste taga peituvast füüsikast ja statistikast. "FICE koolituse suurim väärtus oli kindlasti võimalus kohtuda ja luua suhteid teadlastega üle kogu maailma. Itaalia toit ja ilm olid muidugi teretulnud lisad," jagas oma muljeid Rahn.

Image
FICE 2024


Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi juhitud FRM4SOC ja selle jätkuprojekti eesmärgiks on usaldusväärsete tugimõõtmiste (FRM) kogumise ühtsete põhimõtete kirjeldamine ja rakendamine, et kindlustada vee kaugseireandmete kõrge kvaliteet. Eelkõige tähendab see veekaugseire in situ mõõtetulemuste sidumist rahvusvahelise mõõtühikute süsteemiga SI koos sinna juurde kuuluva mõõtemääramatuse hinnanguga. Selleks, et kindlustada veekaugseire kogukonnas ühtsete põhimõtete kasutamine, on loodud vajalikud juhendid ja tööriistad (andmeprotsessor HyperCP, radiomeetrite andmebaas FidRadDB ja veekaugseire andmebaas OCDB).

Täiendavat infot HyperCP kogukonnaprotsessori ja ThoMaSi tööriistakomplekti koolitusvõimaluste kohta jagatakse oktoobris toimuval Ocean Optics konverentsil.

Image
FICE 2024

Palju tänu koolituse peakorraldajale CNR-ISMAR ja kõigile õppejõududele suure pühendumuse ja panuse eest, mis tagas selle kursuse eduka läbiviimise.


FRM4SOC projekti teist etappi rahastab Euroopa Komisjon läbi Maa seire programmi Copernicus. Projekti koordineerib Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsioon (EUMETSAT). 
Konsortsiumi juhtparter on Tartu Ülikooli Tartu observatoorium. 
 

 

Image
FICE 2024 kursuse juhendajad ja osalejad Acqua-Alta tornis.

FICE 2024 koolituse juhendajad ja osalejad Acqua-Alta tornis

ALS point cloud data

Kaugseireandmetele tuginevate metsa- ja veeseire rakenduste juurutamine Ukraina kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks

Ruumiandmed

Geoinformaatikahuvilised arutlevad Tartus vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara laiema kasutuse üle

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril