Kaitstud doktoritööd

2023 Moorits Mihkel Muru „Modeling the cosmic web with the Bisous method“ („Universumi kärgstruktuuri kaardistamine Bisous mudeliga“)

2023 Toni Tuominen Missing baryons and the large-scale structure of the universe“ („Puuduvad barüonid ja Universumi suuremastaabiline struktuur“)

2021 Iaroslav Iakubizskyi „Nanospacecraft for technology demonstration and science missions“ („Nanosatelliide kasutamine demonstratsioon- ja teadusmissioonidel“)

2021 Maarja Bussov „Clustering Analysis for Astrophysical Structures“ („Astrofüüsikaliste struktuuride uurimine klasteranalüüsi meetoditega“)