KOsMoseteaduste rakendamine EEsTi ühiskonna heaks (KOMEET)

Meede: Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA)

Projekti eesmärk on Eesti kosmosteaduste ja -tehnoloogia õppe- ja teadustöö tingimuste, efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmine. Tänu projekti tegevustele:

  • on kasvanud Tartu observatooriumi rahvusvaheline konkurentsivõime välisteadlaste kaasamise, stažeerimisprogrammi, ülikoolidega liidestatud õppetöö ja koostöö elavdamise kaudu.
  • toetavad Tartu observatooriumi strateegilised uurimissuunad nutika spetsialiseerumise (NS) valdkondi, eriti info- ja kommunikatsioonitehnoloogias (IKT) suurte andmete masside töötluse, kaugseireinfo parema kasutuselevõtu ja uudsete tehnoloogiate loomise kaudu.
  • on suurenenud koostöö ettevõtetega ühiste teadusmahukate toodete ja teenuste arendamisel.
  • on Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia laborite võimekus arendatud välja vastavalt ettevõtetega partnerluse laiendamise ja noorteadlaste vajadustele.

Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi missioon Eesti kosmosekeskusena on realiseerida tipptasemel teaduse saavutused Eesti arengu huvides. Projekti tulemusena on Tartu observatoorium arenenud edukaks õppe- ja teadustöö läbiviijaks rahvusvahelisel tasemel ning teeb mitmekülgset koostööd nii Eesti kui välismaiste asutuste ning ettevõtetega., mis tagab kosmoseteaduse ja sellega seotud ettevõtluse jätkusuutlikkuse Eestis.

Projekti rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 

Algus: 01.01.2016
Lõpp: 31.08.2022

Eelarve: 1 181 835 €

Vastutav täitja: Antti Tamm, Tartu observatooriumi direktor

ETISe veebileht

 

Image
Euroopa Regionaalarengu Fondi logo

Astronoomia seminar

Current shortcomings in our understanding of dark matter distribution in our Galaxy and ongoing strategies for using the Milky Way to investigate the particle physics model for DM are discussed.
Asteroid Research Training Workshop 2023 - Tartu Ülikool

Rahvusvaheline asteroidide uurimise suvekool kestis hommikutundideni

Suur teleskoop Kalju Annuk

Tähespektroskoopia koolitus