KOsMoseteaduste rakendamine EEsTi ühiskonna heaks (KOMEET)

Meede: Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA)

Projekti eesmärk on Eesti kosmosteaduste ja -tehnoloogia õppe- ja teadustöö tingimuste, efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmine. Tänu projekti tegevustele:

  • on kasvanud Tartu observatooriumi rahvusvaheline konkurentsivõime välisteadlaste kaasamise, stažeerimisprogrammi, ülikoolidega liidestatud õppetöö ja koostöö elavdamise kaudu.
  • toetavad Tartu observatooriumi strateegilised uurimissuunad nutika spetsialiseerumise (NS) valdkondi, eriti info- ja kommunikatsioonitehnoloogias (IKT) suurte andmete masside töötluse, kaugseireinfo parema kasutuselevõtu ja uudsete tehnoloogiate loomise kaudu.
  • on suurenenud koostöö ettevõtetega ühiste teadusmahukate toodete ja teenuste arendamisel.
  • on Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia laborite võimekus arendatud välja vastavalt ettevõtetega partnerluse laiendamise ja noorteadlaste vajadustele.

Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi missioon Eesti kosmosekeskusena on realiseerida tipptasemel teaduse saavutused Eesti arengu huvides. Projekti tulemusena on Tartu observatoorium arenenud edukaks õppe- ja teadustöö läbiviijaks rahvusvahelisel tasemel ning teeb mitmekülgset koostööd nii Eesti kui välismaiste asutuste ning ettevõtetega., mis tagab kosmoseteaduse ja sellega seotud ettevõtluse jätkusuutlikkuse Eestis.

Projekti rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 

Algus: 01.01.2016
Lõpp: 31.08.2022

Eelarve: 1 181 835 €

Vastutav täitja: Antti Tamm, Tartu observatooriumi direktor

ETISe veebileht

 

Image
Euroopa Regionaalarengu Fondi logo
False colour photo

Tartu observatoorium aitab arendada Ukraina metsade ja veekogude seire meetodeid

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd