Foto:
Viljo Allik

Tasuta veebikursus kaugseire huvilistele

Tartu observatoorium kutsub üliõpilasi ja kõiki teisi huvilisi osalema Tartu Ülikooli MOOC kursusel, kus tegeletakse konkreetsete juhtumipõhiste ülesannete lahendamisega kaugseire vahendite abil. Kursuse läbimine ei vaja ekstra ettevalmistust, küll aga on oluline läbida kõik kursuse osad etteantud järjekorras.

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, koolitus koosneb sissejuhatavast moodulist ning neljast juhtumipõhisest moodulist. Näiteks õpitakse kaugseire vahenditega kindlaks tegema klorofülli taset erinevates veekogudes, põllumajandusmaa pindala muutusi jms. Kursust on võimalik läbida omas tempos, soovituslikult üks moodul nädalas. MOOCi kursuse eest on võimalik saada 1 ECTS ja läbinutele väljastatakse (digi)tõend. Õppetöö käib inglise keeles.

Registreerima

 

 

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022
#õppimine

Stipendiumid

Tartu Ülikooli Tartu observatoorium annab edukatele üliõpilastele igal aastal välja neli erinevat stipendiumit.
30.04.2022
#õppimine
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus 2022

08.02.2022