Autor:
Viljo Allik

Nutikas Metsarobot

ETIS-e veebileht

Koostöös Milrem Roboticsiga oleme arendamas automaatse metsauuendamise süsteemi. Eesmärk on liikuda sellise metsamajanduse poole, kus vähemalt 80% ulatuses teevad metsatöö ära mehitamata maismaasõidukid.

Hetkel on käimas rakendusuuring metsauuendussüsteemi Nutikas Metsarobot juhtimisautonoomia suurendamiseks. Praeguse uuringu aluseks on varasem teadusprojekt, mille raames töötati välja töökindla autonoomse süsteemi loomise alused.

Algus: 01.11.2020
Lõpp: 31.08.2023

Rahastaja: Milrem Robotics
Projekti kogumaht: 3 333 000 €
TÜ eelarve: 1 999 800 €