Autor:
Maa-amet

Tartu observatoorium aitab arendada Ukraina metsade ja veekogude seire meetodeid

Image
False colour photo canopy height

Tartu observatoorium aitab Ukrainal võtta kasutusele meie teadlaste poolt välja töötatud kaugseirerakendusi ja metoodikaid metsade ja veekogude seisundi jälgimiseks.

Metsade seiremetoodika õppimiseks ja juurutamiseks Ukrainas kasutatakse Eestis Maa-ameti poolt aerolidarite abil kogutud kolmemõõtmelisi punktiparvi, mille omaduste põhjal saab hinnata metsade kõrgust, tihedust, kasvu ja arendada mudeleid puidu mahu ning puistus oleva süsiniku hulga arvutamiseks.

Image
Veekogu vaade

Veekogude pidevaks seireks on Tartu observatooriumis välja töötatud Copernicus programmi Sentinel satelliitide andmetele tuginev vee kvaliteediklasside hindamise rakendus. Tarkvara kasutab nii kaugseire- kui ka välimõõtmisandmeid. Selline lahendus võimaldab välimõõtmisandmeid, mis on täpsed, kuid kallid ja piiratud alaga,  kasutada koos multispektraalsete satelliidipiltidega selleks, et jälgida kogu veekogu seisundit.

Projekti partnerid on Ukraina Hüdrometeoroloogia instituut, Ukraina Riigimetsade Majandamise amet ja Ukraina Riigimetsade Planeerimise assotsiatsioon. Projekti  „Kliima.3.01.23-0142” rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus meetme „Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse ja rahvusvaheline kliimapoliitika-alane koostöö“ raames.

Image
Logo
Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

FICE 2024

FICE-2024: Rahvusvaheline veekaugseire koolitus Veneetsias