Teenused

Tartu observatooriumis tehakse teadus- ja arenduskoostööd erinevate ettevõtetega. Meie teadlased konsulteerivad, annavad eksperdihinnanguid, töötavad välja tarkvara ning juhendavad üliõpilaste töid.

Laborid pakuvad ettevõtetele võimalust katsetada seadmeid erinevates keskkonnatingimustes. Laborites saab kalibreerida ja iseloomustada optikaseadmeid.

Tartu observatooriumi külastuskeskus tutvustab laiemale üldsusele kosmoseteaduse ja –tehnoloogia uusimaid saavutusi ja teadlase elukutset. Koolilastele on loodud aktiivõppeprogrammid, viiakse läbi õpetajakoolitusi. Võimalik on rentida seminariruume ja tellida ekskursioone ning vaatlusõhtuid.

 

Teadus- ja arenduskoostöö

Laboriteenused

ESTCube-2 kunstniku tõlgendus - Tartu Ülikool

ESTCube-2 arendajad sõitsid raketistarti vaatama

hooldusR metsakaardi hooldusraiete rakndus_Tartu observatoorium_Tartu Ulikool

Eesti noorte metsade hooldusraievajaduse indikatsioonikaart 2023

Astronoomia seminar

Current shortcomings in our understanding of dark matter distribution in our Galaxy and ongoing strategies for using the Milky Way to investigate the particle physics model for DM are discussed.