Astronoomia

Tartu observatooriumi põhitegevus on teadus- ja arendustegevus eesmärgiga edendada teadust astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia valdkondades, osutada nimetatud valdkondade teadustööl põhinevaid teenuseid, olla tunnustatud partner rahvusvahelistes võrgustikes, koolitada noorteadlasi ja avardada loodusteaduslikku maailmavaadet.

Loe astronoomia uurimisrühmade kohta

Kaugseire

Tartu observatooriumis on taimkatte-, atmosfääri-, radar- ja veekogude kaugseire töörühmad. - Taimkatte akugseire - Veekogude kaugseire - Atmosfääri kaugseire - Radarseire

Kosmosetehnolooga

Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia osakond tegeleb mitmesuguste uudsete seadmete projekteerimise, ehitamise ja katsetamisega. Meie juures arendatavad seadmed leiavad rakendust nii kosmoses kui ka maa peal. Koostöös Euroopa Kosmoseagentuuri, mitme ülikooli ja uurimisasutusega suudame pakkuda ka tehnoloogia katsetamist maalähedasel orbiidil tiirlevate nanosatelliitide pardal.