KosEST

Image
Euroopa Regionaalarengu Fondi logo

KosEST projekt arendab Eestis kosmoseuuringute maapealset infrastruktuuri. Eesmärk on suurendada siinse teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelist konkurentsivõimet ja osaleda Euroopa teadusalgatustes.

Projekti abil luuakse Eestisse taristu, mis toetaks Eesti võimekust osaleda ESA teaduse ja tehnoloogia arendamise missioonides. Valmib kompleksne maapealne tugimõõtmiste struktuur, mis võimaldab kosmose väiketehnoloogia ja kaugseire aparatuuri testimist, optilist kalibreerimist ning maapealseid põhjataeva vaatlusi. Taristu avatakse ühiseks kasutamiseks teadus- ja arendusasutuste projektidele. Ettevõtted ja rahvusvahelised partnerid saavad osta taristu teenuseid.

Algus: 01.03.2020
Lõpp: 31.12.2023

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond
Eelarve: 1 142 367 €

Vastutav täitja: Antti Tamm

ESTCube-2 kunstniku tõlgendus - Tartu Ülikool

ESTCube-2 arendajad sõitsid raketistarti vaatama

hooldusR metsakaardi hooldusraiete rakndus_Tartu observatoorium_Tartu Ulikool

Eesti noorte metsade hooldusraievajaduse indikatsioonikaart 2023

Astronoomia seminar

Current shortcomings in our understanding of dark matter distribution in our Galaxy and ongoing strategies for using the Milky Way to investigate the particle physics model for DM are discussed.