KosEST

Image
Euroopa Regionaalarengu Fondi logo

KosEST projekt arendab Eestis kosmoseuuringute maapealset infrastruktuuri. Eesmärk on suurendada siinse teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelist konkurentsivõimet ja osaleda Euroopa teadusalgatustes.

Projekti abil luuakse Eestisse taristu, mis toetaks Eesti võimekust osaleda ESA teaduse ja tehnoloogia arendamise missioonides. Valmib kompleksne maapealne tugimõõtmiste struktuur, mis võimaldab kosmose väiketehnoloogia ja kaugseire aparatuuri testimist, optilist kalibreerimist ning maapealseid põhjataeva vaatlusi. Taristu avatakse ühiseks kasutamiseks teadus- ja arendusasutuste projektidele. Ettevõtted ja rahvusvahelised partnerid saavad osta taristu teenuseid.

Algus: 01.03.2020
Lõpp: 31.12.2023

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond
Eelarve: 1 142 367 €

Vastutav täitja: Antti Tamm

False colour photo

Tartu observatoorium aitab arendada Ukraina metsade ja veekogude seire meetodeid

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd