KosEST

Kosmoseuuringute maapealset infrastruktuuri arendatakse Eestis läbi siinse teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise ja osalemise üle-euroopalistes teadusalgatustes.

Eestisse luuakse taristu, mis toetaks Eesti võimekust osaleda jätkusuutlikult ESA teaduse ja tehnoloogia arendamise missioonides. Olemasolevad kompetentsid võimaldavad välja arendada kompleksse maapealse tugimõõtmiste struktuuri, mis oleks ühiselt kasutav teadus- ja arendustööga tegelevate asutuste projektides. Samuti oleks loodav struktuur teenusena avatud ettevõtetele ja rahvusvahelisele kogukonnale.

Algus: 01.03.2020
Lõpp: 31.08.2023

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond
Eelarve: 1 142 367 €

Vastutav täitja: Antti Tamm

#teadus
KuupKulgur - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

Teadlased ja tudengid hakkavad arendama esimest Eesti kuukulgurit

#teadus #ühiskonnale

Toni Tuominen kaitseb doktoritööd „Missing baryons and the large-scale structure of the universe“

10. märtsil kell 13 kaitseb Toni Tuominen galaktikate füüsika ja kosmoloogia erialal doktoritööd „Missing baryons and the large-scale structure of the universe“
#teadus
EXOHOST kick-off meeting - Tartu observatoorium - Tartu Ulikool

Tartu observatooriumi tähefüüsikud tõstavad eksoplaneetide ematähtede uurimise Eestis tipptasemele